gevordedenIndien de leerling al eerder pianoles heeft gehad wordt er een evaluatie gemaakt van het niveau, de vaardigheden en de kennis waarover hij beschikt. Door het ophalen van eerder geleerde, en het instuderen van nieuwe pianostukken, wordt 'de oude liefde' weer nieuw leven ingeblazen. Expliciete wensen van de leerling zoals bv. het extra aandacht schenken aan onderwerpen als speelvaardigheid, leesvaardigheid, interpretatie van de muziek, worden in het leerplan opgenomen.