duolesAl van kind af aan deel ik mijn liefde voor muziek graag met anderen. Als gediplomeerd en ervaren pianodocent deel ik mijn kennis en vaardigheden graag met iedereen die piano wil leren spelen. Kinderen, adolescenten of volwassenen; ongeacht de leeftijd geef ik iedereen met evenveel plezier les. Klassiek maar ook lichte muziek zoals Pop, R&B, Musical en Ballad.

Privéles of duoles

U kunt kiezen voor privéles of voor les met een andere leerling samen (duoles). Een 'duoles' is alleen mogelijk als beide leerlingen ongeveer hetzelfde niveau hebben. Deze mogelijkheid is natuurlijk erg leuk als vrienden, partners of gezinsleden sámen met pianoles willen beginnen.

Lesfrequentie

privelesU kunt kiezen uit wekelijkse les, tweewekelijkse les of een andere lesfrequentie. Voor wekelijkse les wordt het meest gekozen en heeft ook de meeste voordelen, vooral bij beginners en kinderen. Doordat de geoefende pianomuziek door de leerling élke week wordt voorgespeeld, is de begeleiding bij het leerproces beter omdat het eventueel thuis verkeerd aangeleerde, sneller kan worden bijgestuurd of gecorrigeerd. Verkeerde gewoonten worden zodoende voorkomen wat leidt tot minder frustraties bij de leerling en een beter en plezieriger leerproces. Ook zijn (vooral jonge) kinderen nog onvoldoende gewend thuis zelfstandig en op een juiste manier te oefenen. In de les wordt dit aangeleerd en wekelijks gemaakte vorderingen versterken het zelfvertrouwen van de leerling. Dit heeft weer een gunstig effect op zijn motivatie, inspiratie en zelfwerkzaamheid.

Lessenkaart

Gevordere leerlingen kunnen ook kiezen voor een 10-lessenkaart. In onderling overleg worden 10 lessen gedurende het schooljaar ingepland. Voor meer info en de voorwaarden kunt u met mij contact opnemen.

Aandachtspunten

aandachtspunten3Leren pianospelen omvat verschillende aandachtspunten. Zowel bij de beginner als de (ver)gevorderde komen die aan de orde. U moet dan denken aan 'spelen met klank in de ruimste zin van het woord', 'de opbouw van een goede techniek' en 'aandacht voor een goede speelhouding'.

Veel tijd wordt besteed aan het stimuleren en ontwikkelen van het muzikale voorstellingsvermogen. Ook onderwerpen als algemene muzikale vorming, gehoor en solfège, improvisatie, muziekgeschiedenis en stijlkennis zijn in de les verweven. Natuurlijk ontbreekt samenspelen niet.

Gedurende de leerweg wordt er volgens een uitstekend leerplan gewerkt. Een leerplan gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Alles wordt in de les duidelijk uitgelegd, voorgedaan en samen geoefend. Het spreekt voor zich dat de leerling thuis voldoende moet studeren.

Door het aanleren van goede studeertechnieken zal de leerling in staat zijn, zelfstandig muziekstukken sneller, efficiënter en beter te spelen. Dus met meer plezier en met succes!