kennismakingIk nodig u graag uit voor een vrijbljvend kennismakingsgesprek in mijn lespraktijkruimte of bij u thuis. Tijdens dit kennismakingsgesprek luister ik naar uw wensen, vragen en verwachtingen. U krijgt aanvullende informatie over alle lesmogelijkheden.

Zelf ben ik geïnteresseerd in de volgende vragen:

  • Speelt de aspirant-leerling al piano of heeft hij/zij al eerder les gehad?
  • Wanneer is het idee om les te nemen ontstaan?
  • Is er een voorkeur voor een bepaalde muziekstijl en is er een bepaald doel te bereiken?
  • Wordt er thuis ook door anderen gemusiceerd?
  • Waarom is gekozen voor de piano?
  • Vooral bij adolescenten en volwassenen: Wat is ongeveer de dagelijks besteedbare studeertijd?
  • Is er thuis al een instrument en zo ja in welke staat?

Na afloop kunt u besluiten om 3 proeflessen te nemen.