uitgangspuntenBij het lesgeven laat ik me door de volgende uitgangspunten leiden:

  • De relatie tussen de leerling en de muziek en de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling staan centraal.
  • Liefde voor muziek als expressiemiddel in het algemeen en liefde voor het pianospelen in het bijzonder staan voorop.
  • Elke leerling is anders wat betreft persoonlijkheid, beginsituatie, ontwikkelingsniveau, (prestatie-) motivatie, intelligentie, voorkeuren en verdient een persoonsgerichte begeleiding.
  • Leren van elkaar heeft als voorwaarde wederzijds respect en openstaan voor elkaars idee├źn en ervaringen.
  • Onderwijzen betekent de leerling serieus nemen, inspireren, laten ontdekken, motiveren en al de hiervoor benodigde vaardigheden en inzichten aanleren.
  • Frustratie en moeilijke momenten horen bij elk leerproces maar bieden kans op nieuwe inzichten en ontwikkeling.
  • Het vertrouwen van de leerling in mijn vakbekwaamheid en goede intenties en mijn vertrouwen in de ontwikkelingscapaciteiten van de leerling, zijn cruciaal.
  • Als docent stuur en baan ik de weg, gericht op het stimuleren van zelfwerkzaamheid, zelfstandigheid, creativiteit en kritisch beoordelingsvermogen van de leerling.

Pianoles met Succes betekent: samenwerking.